Behandelaars

Drs. Tineke de Ruijter, gz-psycholoog, registerpsycholoog /kinder-jeugd NIP, EMDR practitioner, cognitief gedragstherapeut VGCT i.o. AGB-code: 94011249, bignummer: 69916441525

Tineke studeerde in 1993 af aan de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle, richting maatschappelijk werk. In 2003 studeerde ze af in de gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit te Heerlen. In april 2010 startte ze de postdoctorale beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog die ze in 2012 afrondde. Tevens is ze register, kinder-jeugdpsycholoog NIP, EMDR Practitioner, supervisor BAPD en cognitief gedragstherapeut VGCT i.o.                                                                                

Tineke heeft meer dan tien jaar gewerkt als maatschappelijk werker, waaronder een aantal jaar als jeugdbeschermer en een aantal jaar in de verslavingszorg. Inmiddels heeft ze meer dan vijftien jaar werkervaring als psycholoog/ diagnosticus binnen de psychiatrie. Ze werkte daar met een diversiteit aan patiënten die naast problematisch middelengebruik last hebben van bijvoorbeeld psychotische stoornissen, angst, depressie, ADHD en persoonlijkheidsproblematiek. In 2011 start ze haar eigen praktijk naast haar werkzaamheden in de psychiatrie. Sinds oktober 2017 heeft zij zich volledig gericht op de Ruijtershoeve.


Nanja Hibbel, MSc., Psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCT i.o. AGB-code: 94102189

Nanja heeft Psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In 2010 heeft zij de Bacheloropleiding Psychologie afgerond. Vervolgens heeft zij in 2012 de Masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie afgerond. Na haar studie heeft zij diverse cursussen gevolgd zoals de cursus Mentalization-based Treatment Deel I en II en de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (inleiding en verdieping).

In 2013 heeft Nanja een aantal jaar gewerkt in een GGZ-instelling in het zuidwesten van het land met als specialisatie het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek. Hier heeft zij de eerste jaren vanuit een psychodynamisch referentiekader gewerkt met volwassenen (ISTDP en MBT). In 2015 werkte zij met jongeren in een klinische setting vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader (schematherapie). In 2016 is zij vanuit de Randstad verhuisd naar Drenthe en daar is zij voor zichzelf begonnen als ZZP-er. Zij werkt op freelancebasis bij de Ruijtershoeve en voert daar intakes en kortdurende behandelingen uit.


Arjan Elsinga, register arbeidsdeskundige 

In 2000 is Arjan afgestudeerd aan de Academie Mens en Arbeid in Deventer met de specialisatie psychodiagnostisch werk (PDW).

Arjan heeft gewerkt als loopbaanadviseur/studie- en beroepskeuze adviseur bij twee re-integratiebedrijven. Daarnaast heeft hij langdurig als arbeidskundige een actieve rol gespeeld bij de indicatiestelling voor de wet sociale werkvoorziening (WSW). Toen de indicatiestelling is overgegaan naar het CWI/UWV-werkbedrijf, is hij na de opleiding registerarbeidsdeskundige verder gegaan als arbeidsdeskundige. In deze functie is hij sinds 2004 werkzaam. Als arbeidsdeskundige onderzoekt hij, in samenwerking met de bedrijfsarts, waar de knelpunten liggen, hoe deze opgelost kunnen worden en vooral waar de mogelijkheden liggen. Het kan zijn dat er gezocht moet worden naar ander passend werk en juist daarbij is zijn achtergrond als loopbaanadviseur een welkome aanvulling.


Judith de Ruijter, maatschappelijk werker en coach

In 2015 is Judith afgestudeerd aan de hogeschool Windesheim te Zwolle, richting Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Vervolgens heeft zij in 2016 de cursus coaching met paarden voor professionals succesvol afgerond.

Judith heeft gewerkt als vrijwilliger bij Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel en als maatje bij Humanitas. Daarnaast heeft zij gewerkt als groepsleider tijdens vakantiekampen bij Klein Oever te Oud-Avereest. Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen als jeugdbeschermer bij Nidos en heeft zij een project voor schoolmaatschappelijk werk opgezet in een achterstandswijk in Paramaribo (Suriname). Vanaf juli 2015 tot januari 2018 is zij werkzaam geweest als jeugdbeschermer bij Nidos. Sinds 1 september 2016 is ze mede-eigenaar en eigenaar van de Ruijtershoeve begeleiding en wonen.