Behandelaars

Drs. Tineke de Ruijter, gz-psycholoog, registerpsycholoog /kinder-jeugd NIP, EMDR practitioner, geregistreerd traumatherapeut NtVP. AGB-code: 94011249, bignummer: 69916441525

HBO, maatschappelijk werk en dienstverlening

Psychologie- Gezondheidspsychologie 

Postdoctorale beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Tevens is heeft ze de volgende registraties,  kinder-jeugdpsycholoog NIP, EMDR Practitioner, traumatherapeut NtVP en supervisor BAPD.                                                                    

Zij heeft als maatschappelijk werker gewerkt en heeft ervaring opgedaan in de justitiële verslavingszorg en jeugdbescherming. Inmiddels heeft zij meer dan twintig jaar werkervaring als psycholoog/ diagnosticus binnen de psychiatrie. In 2011 heeft zij de Ruijtershoeve opgezet en werkt hier sinds oktober 2017 volledig.


Nanja Hibbel, MSc., Psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCT i.o. AGB-code: 94102189

ZZP @ de Hondsrug

Psychologie-  Gezondheidszorgpsychologie

Na haar studie heeft zij diverse cursussen gevolgd, zoals de cursus Mentalization-based Treatment Deel I en II en de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (inleiding en verdieping).

Zij heeft gewerkt in een GGZ-instelling met als specialisatie het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek en werkte zij met jongeren in een klinische setting vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader (schematherapie). In 2016 is zij voor zichzelf begonnen als ZZP-er. Zij werkt op freelancebasis bij de Ruijtershoeve en voert daar intakes en kortdurende behandelingen uit.


Anouk van Kolthoorn, psycholoog

WO, Psychologie

Zij heeft haar stage afgerond binnen de Ruijtershoeve en is sinds het behalen van haar diploma bij ons werkzaam.


Arjan Elsinga, register arbeidsdeskundige 

ZZP @ ReVerz advies

HBO – Mens en Arbeid met de specialisatie psychodiagnostisch werk (PDW).

Hij heeft gewerkt als loopbaanadviseur/studie- en beroepskeuze adviseur bij verschillende re-integratiebedrijven. Daarnaast heeft hij langdurig als arbeidskundige een actieve rol gespeeld bij de indicatiestelling voor de wet sociale werkvoorziening (WSW). Na de opleiding registerarbeidsdeskundige is hij verder gegaan als arbeidsdeskundige. Als arbeidsdeskundige onderzoekt hij, in samenwerking met de bedrijfsarts, waar de knelpunten liggen, hoe deze opgelost kunnen worden en vooral waar de mogelijkheden liggen.


Natalie Posthumus, Muziektherapeut

HBO, sociaal pedagogisch medewerker en muziektherapeut.

Zij heeft na haar studie gewerkt als begeleider en muziektherapeut binnen verschillende doelgroepen en o.a. haar eigen onderneming Zorgcentrum Wittelte. Sinds juli 2018 is zij werkzaam bij de Ruijtershoeve.


Nienke Spijkerboer, Psychomotorisch Therapeut

HBO, Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Zij heeft zowel als PMT’er, als begeleider ervaring opgedaan met diverse doelgroepen. Heeft o.a. gewerkt als opvoedondersteuner, straathoekwerker en bij Accare.


Vivian Hagendoorn, Psychomotorisch Therapeut

ZZP @VIEF PMT

HBO, Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Na haar studie is zij op verschillende plekken werkzaam geweest, o.a. als GGZ agoog bij de RIBW en Psychomotorisch Therapeut bij Trias, Tactus en het speciaal onderwijs.


Jolant Marseille, Gezinstherapeut

ZZP @ praktijk JOSS

HBO, sociaal pedagogisch medewerker

VO Supervisie, supervisor

Na haar studie volgde ze verschillende modules Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze heeft gewerkt  werkte zij als gezinstherapeut met multi-problem gezinnen. Naast haar werk als zelfstandig therapeut en supervisor werkt ze sinds 1998 als supervisor, coach en maatschappelijk werker voor justitie.


Anne-Marie Soppe, Psycholoog en gezinstherapeut

ZZP @ praktijk JOSS

WO pedagogiek

Zij heeft zich ontwikkeld via maatschappelijk werk, pedagogiek en systeemtherapie tot een breed georiënteerd psycholoog, gespecialiseerd in relatie- en gezinstherapie.
Naast haar werk als zelfstandig therapeut werkt ze sinds bij Justitie. Vanaf 2016 als psycholoog en systeemtherapeut bij het Forensisch FACT-team van de Oostvaarderskliniek in Almere. Voor 2001 heeft ze gewerkt als begeleider met jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Anne-Marie is een erkend en geregistreerd systeemtherapeut bij de NVRG.