Werkwijze en wachtlijst

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen via info@deruytershoeve.nl, via 085 – 876 89 43 of via het contactformulier op deze website. Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats, waarin de reden van aanmelding verder toegelicht kan worden. Vervolgens zal er gekeken worden wat het juiste behandeltraject voor u is.

De wachttijd voor de start van de behandeling is ongeveer een 1 tot 2 week. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen)

In verband met het bereiken van ons omzetplafond hebben we een wachtlijst/cliëntenstop tot 1-1-2019 voor cliënten van:

 1. Menzis
 2. Ander Zorg
 3. VGZ, onder VGZ vallen de volgende verzekeringen
 • VGZ
 • IZA
 • IZZ
 • UMC
 • UNIVE
 • VGZ cares (avitea)
 • VGZ cares (caresco)
 • bewust
 • MVJP
 • Aevitea
 • SZVK
 • ZEKUR
 • Zorgzaam verzekerd

We verwijzen u voor meer informatie door naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgadviseur zal u helpen bij het vinden van een andere geschikte zorgaanbieder in de regio met nog wel (financiële)ruimte.

Voor begeleidingen is er momenteel geen wachtlijst.

Meer specifieke informatie over de werkwijze van behandeling of begeleiding vindt onder ‘werkwijze behandeling’ en ‘werkwijze begeleiding’.